O FUNDACJI

Fundacja Twojej Telewizji Morskiej powstała, aby wspierać i promować dobro. Zabiegamy o to, by ludzie (i wydarzenia), którzy zasługują na pamięć zbiorową, zapisani zostali w historii. Promujemy projekty, działania i postawy, które niosą realną pomoc potrzebującym. Jesteśmy otwarci na ludzi, którzy szukają tego co łączy, którzy pomogą realizować nasze cele, osiągając także własne.

 

Fundację tworzą ludzie ze wszystkich pokoleń. Większość z nas jest związana od lat z rynkiem medialnym, Różnorodność wieku, wykształcenia, doświadczenia życiowego, pozwala nam dostrzec wszelkie odcienie rzeczywistości, znaleźć w niej skarby, ale i miejsca gdzie pomoc jest pilnie potrzebna.
Zapraszamy do współpracy wszystkich ludzi dobrej woli.

ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI

• ochrony dóbr kultury i tradycji
• promocji postaw i społeczeństwa obywatelskiego
• promocja działalności charytatywnej oraz wolontariatu,
• pomocy rodzinie i wyrównywania szans
• pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych
• działalności charytatywnej w tym dla osób niepełnosprawnych
• ekologii
• wsparcia mediów lokalnych

O FUNDACJI

Fundacja Twojej Telewizji Morskiej powstała, aby wspierać i promować dobro. Zabiegamy o to, by ludzie (i wydarzenia), którzy zasługują na pamięć zbiorową, zapisani zostali w historii. Promujemy projekty, działania i postawy, które niosą realną pomoc potrzebującym. Jesteśmy otwarci na ludzi, którzy szukają tego co łączy, którzy pomogą realizować nasze cele, osiągając także własne.

 

Fundację tworzą ludzie ze wszystkich pokoleń. Większość z nas jest związana od lat z rynkiem medialnym, Różnorodność wieku, wykształcenia, doświadczenia życiowego, pozwala nam dostrzec wszelkie odcienie rzeczywistości, znaleźć w niej skarby, ale i miejsca gdzie pomoc jest pilnie potrzebna.
Zapraszamy do współpracy wszystkich ludzi dobrej woli.

ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI

• ochrony dóbr kultury i tradycji
• promocji postaw i społeczeństwa obywatelskiego
• promocja działalności charytatywnej oraz wolontariatu,
• pomocy rodzinie i wyrównywania szans
• pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych
• działalności charytatywnej w tym dla osób niepełnosprawnych
• ekologii
• wsparcia mediów lokalnych

Dane kontaktowe Fundacji:

Fundacja Twojej Telewizji Morskiej
84-200 Wejherowo,
ul. Przemysłowa 3,
tel. 58 738 97 80 lub 729 716 383,
KRS 0000910601
REGON 389413628

mail: sekretariat@fundacjattm.org

Formularz kontaktowy

Contact Form Demo

Dane kontaktowe Fundacji:

Fundacja Twojej Telewizji Morskiej
84-200 Wejherowo,
ul. Przemysłowa 3,
tel. 58 738 97 80 lub 729 716 383,
KRS 0000910601
REGON 389413628

mail: sekretariat@fundacjattm.org

Formularz kontaktowy

Contact Form Demo